ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG-RRP-3.004-1755-C01

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG-RRP-3.004-1755-C01 На 10.04.2023 г. дружеството „СВН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК-202103225 сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1755-C01 – „Технологична модернизация в предприятието“ по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за…