Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073; Бенефициент: «СВН ИНЖЕНЕРИНГ» ООД Обща стойност: 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност» 2014-2020 г. Начало: 27 юли 2020 г. Край: 27 октомври 2020 г. Оперативна програма…