Производство на въздуховоди, колена, фитинги, вентилационни решетки, филтри, маслоуловители, кухненски смукатели, вентилатори и всичко за вентилацията.