Ремонт на метални и стоманени изделия и конструкции. Извършваме ремонт на стоманени елементи от камиони, ремаркета, тежкотоварни машини и др.