SVN Еngineering извърши иработка и монтаж на бар в Хотел Хемус, Bar Monkey