Изработка на метални парапери за жилищна сграда Бул. Михайловски