Изработка на кръстове за Храм СВ. Мина кв. Лозенец гр. София