Изработка доставка и монтаж на метална стълба с дървени стъпала от варен бук.