Изработка и монтаж на метална конструкция и предстенна обшивка с термопанели