Предназначени са за транспортиране на въздух в системите за вентилация и климатизация.
Изработват се от спирално навита лента от поцинкована ламарина (скопчаването на фалц) с дебелина 0.5 до 0.8 mm в зависимост от диаметъра или според изискванията на клиентаФасонните елементи (колена, колена-преходи, различни видове преходи, тройници, S-изнасяне и др.) се изработват също от поцинкована ламарина с различна дебелина в зависимост от периметъра.