Правоъгълните въздуховоди се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 0.63, 0.82, 1.0, 1.2 mm в зависимост от периметъра. За избягване на вибрации по време на работа се оребряват напречно. Скопчаването на канала е със система Pittsburgh.По поръчка се изпълняват канали с прахово полимерно покритие или от черна ламарина на заварки.
Присъединяване на каналите става чрез фланци, изработени от Евро профил, в зависимост от периметъра.Уплътняването между фланците става с лента от микропореста гума. За допълнително уплътнение се ползват скоби. Монтажа на въздуховодите става с шпилки и носещ профил. При необходимост се монтират виброокачвачи.